Certificaten

 

NEN-EN-ISO 9001

DNV-GL heeft vastgesteld dat het door Gebroeders Harteman Holding B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan NEN-EN-ISO 9001: 2015 voor het toepassingsgebied:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Het verhuren van materieel met of zonder bijbehorend personeel.

Download certificaat

VCA**


DNV-GL heeft vastgesteld dat het door Gebroeders Harteman Holding B.V. gehanteerde VGM-beheersysteem en de toepassing daarvan voldoen aan VGM Checklist Aannemers, versie 2017 6.0 voor het toepassingsgebied:
 • Het uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Het verhuren van bemand materieel t.a.v. grondverzet en transport.

Download certificaat

NEN-EN-ISO 14001

DNV-GL heeft vastgesteld dat het door Gebroeders Harteman Holding B.V. gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan milieumanagement ISO 14001: 2015 voor het toepassingsgebied:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden
 • Het verhuren van materieel met of zonder bijbehorend personeel.

PSO trede 2

Dekra heeft vastgesteld dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. voldoet aan de vereisten van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen trede 2. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Download certificaat
 

 

Glynwed

NV Glymwed, producent van het EP-6 microstation, verklaart middels dit certificaat dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. de praktijkervaring heeft gevolgd tot erkenning als IBA-installateur (plaatsen).

Download certificaat

 

BRL SIKB 7000 prot. 7001 & prot. 7004

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door de SGS uitgevoerde controles, worden de door Harteman Weg- en Waterbouw B.V. uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’ voor het toepassingsgebied:

Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond, versie 6.0

Download certificaat

Erkend leerbedrijf Weg- en Waterbouw

Hierbij verklaart SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. is erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:

 • Allround vakman GWW
 • Machinist grondverzet
 • Middenkaderfunctionaris Bouw
 • Middenkaderfunctionaris Infra
 • Opperman bestratingen
 • Straatmaker
 • Vakman GWW
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
 • VMBO - Boris, niveau 1 t/m 5
 • Medewerker agrarisch loonwerk
 • Medewerker groen en cultuurtechniek

Download certificaat

Erkend leerbedrijf Verhuur

Hierbij verklaart SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat Harteman Verhuur B.V. is erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:

 • Bedrijfsadministrateur
 • Financieel administratief medewerker
 • Medewerker (financiële) administratie
 • (Junior) accountmanager
 • Commercieel medewerker
 • Allround vakman GWW
 • Machinist grondverzet
 • Middenkaderfunctionaris Infra
 • Opperman bestratingen
 • Straatmaker
 • Vakman GWW
 • VMBO - Boris, niveau 1 t/m 5
Download certificaat