Certificaten

 

NEN-EN-ISO 9001

DNV-GL heeft vastgesteld dat het door Gebroeders Harteman Holding B.V. gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan NEN-EN-ISO 9001: 2008 voor het toepassingsgebied:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het verhuren van materieel.

Download certificaat

VCA**


DNV-GL heeft vastgesteld dat het door Gebroeders Harteman Holding B.V. gehanteerde VGM-beheersysteem en de toepassing daarvan voldoen aan VGM Checklist Aannemers, versie 2008 5.1 voor het toepassingsgebied:
 • Het uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Het verhuren van materieel.

Download certificaat

NEN-EN-ISO 14001

DNV-GL heeft vastgesteld dat het door Gebroeders Harteman Holding B.V. gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan milieumanagement ISO 14001: 2004 voor het toepassingsgebied:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
 • Het verhuren van materieel.

Download certificaat

PSO trede 3

Dekra heeft vastgesteld dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. voldoet aan de vereisten van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen trede 3. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het keurmerk voor organisaties die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Download certificaat
 

 

Glynwed

NV Glymwed, producent van het EP-6 microstation, verklaart middels dit certificaat dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. de praktijkervaring heeft gevolgd tot erkenning als IBA-installateur (plaatsen).

Download certificaat

 

CO2 prestatieladder

DNV-GL heeft vastgesteld dat de door Gebr. Harteman Holding gehanteerde CO2-reductiesysteem voldoet aan niveau 3 op de CO2 prestatieladder dat is uitgegeven door SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Het certificaat is van toepassing op onze volgende werkzaamheden:

 • Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.
 • Het verhuren van materieel en personeel.
 • Het verzorgen van op- en overslag van zand en grind.

Download certificaat

BRL SIKB 7000 prot. 7001 & prot. 7004

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door de SGS uitgevoerde controles, worden de door Harteman Weg- en Waterbouw B.V. uitgevoerde processen, gespecificeerd in dit certificaat, geacht te voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 ‘Uitvoering van (water)bodemsaneringen’ voor het toepassingsgebied:

Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Protocol 7004: Tijdelijk uitplaatsen van grond, versie 6.0

Download certificaat

Erkend leerbedrijf Weg- en Waterbouw

Hierbij verklaart SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. is erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:

 • Allround vakman GWW
 • Machinist grondverzet
 • Middenkaderfunctionaris Bouw
 • Middenkaderfunctionaris Infra
 • Opperman bestratingen
 • Straatmaker
 • Vakman GWW
 • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
 • VMBO - Boris, niveau 1 t/m 5
 • Medewerker agrarisch loonwerk
 • Medewerker groen en cultuurtechniek

Download certificaat

BRL SVMS-007 Veilig en Mileukundig Slopen

SGS verklaart dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL SVMS-007 voor Veilig en Milieukundig Slopen dat is uitgebracht door de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen. De BRL SVMS-007-certificering geeft aan dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. een zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilig en milieukundig verantwoorde uitvoering van sloopprojecten centraal zet. De BRL SVMS-007 beschrijft eisen ten aanzien van:

 • de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten;
 • de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten;
 • de arbeidsveiligheid en milieuaspecten bij sloopprojecten;
 • het kwaliteitssysteem van de sloopaannemer;
 • de borging van de naleving van de regelgeving en adequate aansprakelijkheidsverzekering;
 • de deskundigheid van personeel.

Bekijk hier de informatievideo van de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen.

Download certificaat

 

Erkend leerbedrijf Verhuur

Hierbij verklaart SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat Harteman Verhuur B.V. is erkend als leerbedrijf voor de opleidingen:

 • Bedrijfsadministrateur
 • Financieel administratief medewerker
 • Medewerker (financiële) administratie
 • (Junior) accountmanager
 • Commercieel medewerker
 • Allround vakman GWW
 • Machinist grondverzet
 • Middenkaderfunctionaris Infra
 • Opperman bestratingen
 • Straatmaker
 • Vakman GWW
 • VMBO - Boris, niveau 1 t/m 5
Download certificaat