Harteman Weg- en Waterbouw B.V.

Specialist in de uitvoering van civieltechnische projecten. Zo is Harteman Weg- en Waterbouw het best te omschrijven. U kunt ons inschakelen voor bijvoorbeeld de aanleg en reconstructie van natuurgebieden, woonstraten en industrieterreinen. Waar nodig werken wij samen met de andere Harteman-maatschappijen of partners. Zo ondersteunen wij u in het volledige bouwproces: van het onderzoeks- en ontwerpstadium tot de realisatie- beheer- en onderhoudsfase.

Harteman Weg- en Waterbouw adviseert en begeleidt ook bij saneringsprojecten en voert deze desgewenst uit. In nauwe samenwerking met Geotron geven wij transparant en objectief advies. Vanzelfsprekend voeren wij projecten voor sanering van verontreinigde bodem erkend en conform richtlijnen uit.

Projecten

Herinrichting Weverstraat te Ophemert

In opdracht van AVRI wordt door Harteman de Weverstraat in Ophemert volledig heringericht. De werkzaamheden bestaan ondermeer uit het opbreken van bestaande verharding en riolering, sanering van verontreinigde grond, aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel en de aanleg van bovengrondse infrastructuur.

Lees meer

Woonrijp maken "Hoog Dalem" te Gorinchem

In opdracht van Hoog Dalem C.V. zal Harteman in de eerste helft van 2017 uitvoering geven aan het woonrijp maken van de deelgebieden Centrum en Noordelijke Eilanden binnen Gorinchemse nieuwbouwproject “Hoog Dalem”. Het initiatief voor dit project ligt bij het gelijknamige samenwerkingsverband tussen gemeente Gorinchem, AM en Heijmans Vastgoed. In totaal zullen er binnen de plangrenzen circa 1.400 woningen worden gebouwd waarover u meer informatie vindt op www.hoogdalem.nl.

Harteman mag haar steentje bijdragen aan dit project met de aanleg van hemelwaterafvoersystemen, het benodigde cultuurtechnisch grondwerk en de aanleg van de openbare wegen. 

Lees meer

Bouwrijp maken "Achter de Poort" fase 4 te Culemborg

Aansluitend aan de sloop van 61 woningen in de wijk Achter de Poort in Culemborg is Harteman gestart met de voorbereidingen voor de bouw van 58 nieuwbouw woningen. Het bouwrijp maken van deze locatie wordt uitgevoerd in opdracht van KleurrijkWonen in samenwerking met gemeente Culemborg. De werkzaamheden in deze fase bestaan voornamelijk uit het opnemen van de bestaande inrichting en het uitvoeren van grond- en rioleringswerkzaamheden. Na afronding van de werkzaamheden van Harteman op 28 april 2017 zullen diverse NUTS-bedrijven zorgen voor de benodigde kabels en leidingen waarna de bouwkundig aannemer kan starten met de bouw van de woningen. 

Lees meer

Sloop "Achter de Poort" fase 4 te Culemborg

Uit een samenwerking tussen gemeente Culemborg en KleurrijkWonen is het plan ontstaan de Culemborgse wijk “Achter de Poort” gefaseerd te voorzien van 216 nieuwbouwwoningen. Inmiddels wordt aanvang gemaakt met de vierde en laatste fase van dit omvangrijke project waarbij Harteman opdracht heeft gekregen voor de sloop van 61 woningen.

In de periode van begin januari tot 17 maart 2017 zal Harteman uitvoering geven aan deze sloopwerkzaamheden welke zullen aanvangen met het saneren van aanwezig asbest. Aansluitend aan het sloopproject zal Harteman het terrein bouwrijp maken waarna in mei 2017 gestart wordt met de bouw van 58 woningen welke bestaan uit 49 eengezinswoningen, 5 levensloopbestendige en 4 seniorenwoningen. 

Lees meer

Nieuwbouw tankstation Lukoil te Gorinchem

Harteman is in samenwerking met Voets Installaties B.V. uit Kelpen-Oler gestart met de nieuwbouw van een LUKOIL tankstation in Gorinchem. Binnen dit project is Harteman verantwoordelijk voor de civieltechnische werkzaamheden waaronder het aanbrengen van ondergrondse brandstoftanks, het leidingwerk en de aanleg van een vloeistofdichte vloer. Daarnaast zal Harteman tevens zorgdragen voor de aanleg van de bestrating en terreininrichting.


De opening van dit tankstation zal plaatsvinden in het begin van 2017 waarna Lukoil vanuit deze locatie aan de Schelluinsestraat haar kwaliteitsproducten zal aanbieden.  Voor meer informatie over dit project of de overige activiteiten binnen de Harteman-bedrijven kunt contact met ons opnemen via: info@harteman.com
 

Lees meer

Rioolvervanging Akkersestraat te Ophemert

In opdracht van AVRI werkt Harteman aan de rioolvervanging in de Akkersestraat in Ophemert. Het werk omvat ondermeer het vervangen van persriolering door een kunststof vrijverval riool. Ook de herinrichting van de bovengrondse infrastructuur maakt onderdeel uit van onze werkzaamheden waarbij de voormalige asfaltverharding wordt vervangen door een uitgewassen betonstraatsteen in een rood/bruine kleur.

Lees meer