Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Harteman. (www.harteman.com). Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij Harteman. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto's, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harteman is verboden.

Harteman besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. Harteman heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en -pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Alle rechten worden voorbehouden. Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

E-mail

De informatie in het door u ontvangen e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht onterecht ontvangt, is het wettelijk niet toegestaan de inhoud te gebruiken of aan anderen te verstrekken. U wordt verzocht de afzender direct te informeren door het e-mailbericht te retourneren en daarna van uw systeem te verwijderen. Dit e-mailbericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De firma Harteman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de schade door of als gevolg van de informatie uit dit e-mailbericht.