Energiemanagementprogramma 2018-2022

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt voor Harteman in het zorg dragen voor het milieu, een positief aandeel hebben in de maatschappij en het stimuleren van activiteiten en verenigingen door middel van sponsoring en inzet van materieel. Denk hierbij aan het terugdringen van de CO2, inzet van materieel dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van uitstoot en brandstofverbruik, het inkopen van energiezuinige apparatuur, het verschaffen van een werk- en leerplaats voor stagiairs, studenten en mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en sponsoring van Appelpop en diverse sportverenigingen en goede doelen.

Om de CO2-emissie te reduceren heeft de SKAO een CO2-prestatieladder opgericht met als doel aan bedrijven en organisaties die begaan zijn met het milieu en hun CO2-emissie willen reduceren een middel te bieden om hieraan vorm te bieden binnen de organisatie. De ontwikkeling van de CO2-prestatieladder is gebaseerd op het GHG-protocol (Green House Gas-protocol) van de WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) en de WRI (World Resource Institute). Ook de hier voorgeschreven ISO 14064-normen bouwen voort op het GHG-protocol. Doel van de ontwikkeling van deze normen en standaards zijn de wereldwijde reductie van de CO2-emissie.

Harteman wil graag hieraan meedoen en de CO2-uitstoot ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten verminderen. Om deze CO2-uitstoot te verminderen heeft Harteman een managementreductiesysteem ontwikkeld conform de eisen van de CO2-prestatieladder van de SKAO. Om concreet invulling te geven aan de CO2-reductie stelt Harteman een energiemanagementprogramma op waarin het beleid van Harteman is beschreven, de dolstellingen en een actieplan om deze doelstellinge te behalen. Het energiemanagementprogramma vanaf 2018 tot en met 2022 kunt u hier downloaden.


Deel dit artikel