Voortgang CO2 beleid 2019

Regelmatig is CO2 in het nieuws. Er wordt veel belang gehecht aan CO2 reductie en de regelgeving voor de CO2 wordt steeds meer aangescherpt. Huizen en bedrijven moeten verduurzamen en er zijn allerlei stimuleringsmaatregelen voor CO2 besparende maatregelen. Er zijn mensen die dit allemaal toejuichen en er volop mee bezig zijn, maar vanuit diverse hoeken klinkt ook stevige kritiek.

 

Afgezien van alle meningen en standpunten, is het milieu in ieders belang. Mensen, dieren en planten zijn afhankelijk van hun leefomgeving en alles wat de aarde te bieden heeft. Schoon water, lucht en bodem is hierbij essentieel. Veel van het materieel van Harteman, zoals vrachtwagens, bedrijfsauto’s en graafmachines gebruikt diesel, waarbij tijdens de verbranding CO2 emissie ontstaat dat ons klimaat nadelig beïnvloedt. Daarom houden wij onze CO2 emissie bij en willen wij de CO2 emissie ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten zoveel als mogelijk reduceren. Maatregelen zijn onder andere X-mile toevoeging aan de diesel, Euro-6 motoren voor vrachtwagens, tier 4 motoren voor graafmaterieel, windenergie uit Nederland, LED-verlichting en zuinig rijden/ draaien. Zo zijn in mei en juni van dit jaar een tweetal Komatsu PC290 graafmachines vervangen door de nieuwere versie met een zuinigere en schonere motor. Vanaf september koopt ons kantoor groen gas in dat voor een deel is gecompenseerd en voor een deel uit co-vergisting is gewonnen.

Het eerste half jaar van 2019 hadden wij 534 ton aan CO2-emissie. Dat is lager dan voorgaande 2 jaren.

  • De CO2 emissie afgezet tegen de omzet is in de eerste helft van 2019 licht gedaald ten opzichte van 2013.
  • Per kilometer hebben vrachtwagens in de eerste helft van 2019 zuiniger gereden dan in 2013
  • Per kilometer hebben bedrijfsauto’s in de eerste helft van 2019 zuiniger gereden dan in 2013
  • Per draaiuur hebben graafmachines in de eerste helft van 2019 zuiniger gedraaid dan in 2017 en 2018

Dit zijn resultaten waar wij al erg content mee zijn en wij willen daarmee graag een bijdrage blijven leveren aan minder CO2 emissie


Deel dit artikel