Harteman heeft trede 3 bereikt van Prestatieladder Sociaal Ondernemen

In juni van dit jaar hebben wij trede 3 gehaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen, kortweg PSO. Wij waren al voor PSO gecertificeerd op het niveau van trede 2, echter wij hebben er afgelopen 2 jaar een extra schepje bovenop mogen doen en vandaar dat wij nu trede 3 hebben bereikt. Hier zijn wij uiteraard erg trots op.

PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door de certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goed wijze werkgelegenheid bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, een langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goed wijze aan werk te helpen. Hier willen wij graag een steentje aan bijdragen. Dit doen wij niet alleen door binnen onze eigen organisatie arbeidsplaatsen te faciliteren en mensen op te leiden, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Zo kopen wij onder andere in bij SW-bedrijven of bedrijven die ook een PSO-certificaat hebben gehaald.

Trede 3 is het hoogste niveau dat een organisatie kan bereiken. Dit betekent dat Harteman koploper is als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en verhoudingsgewijs aan deze mensen direct of indirect werkgelegenheid faciliteert dan andere organisaties van een dezelfde grootte.

Onze ervaringen met het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt is zeer positief. Mensen bloeien op en beginnen met een nieuwe kans die wij als bedrijf zijnde kunnen bieden. Wij krijgen daar gemotiveerde krachten met persoonlijke kwaliteiten en kundigheid voor terug. Wij bieden bijvoorbeeld een werkplaats met begeleiding van één of meerdere ervaren medewerkers zodat er werkervaring en kennis opgedaan kan worden. Daarnaast kunnen wij mensen een erkende opleiding aanbieden, zodat zij kunnen doorgroeien naar een functie van een erkend deskundige. Download hier ons certificaat.

Wilt u graag meer weten over de Prestatieladder Socialer Ondernemen of wilt u zelf uw bijdrage leveren om mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk, kunt u informatie krijgen via https://www.pso-nederland.nl/. Via deze website kunt u allerlei informatie krijgen over het keurmerk, ervaringen en blogs van andere bedrijven lezen en een erkenning aanvragen.


Deel dit artikel

Nieuwsarchief