Oplevering nieuw windpark Vlaardingen door Harteman uit Tiel

Op het terrein van Hoogheemraadschap Delfland in Vlaardingen heeft Harteman onlangs het Windpark Vlaardingen opgeleverd. Aan de Maassluissedijk hebben wij het windpark aangelegd op een slibdepot. Vanwege de verontreinigde grond door drins en zware metalen is de gehele bodemsanering uitgevoerd onder saneringscondities. Gezien de ernstige bodemverontreiniging wordt bij dergelijke saneringsprojecten voor grondwerkzaamheden door de overheid en opdrachtgever een certificaat voor BRL SIKB 7000 gevraagd. Harteman Weg- en Waterbouw is op het gebied van sanering volledig gecertificeerd.

Windpark Vlaardingen heeft een vermogen van 6 MegaWatt. Het windpark zal naar verwachting een opbrengst hebben van 13 miljoen kWh per jaar. Hiermee kunnen meer dan 3.600 huishoudens van groene stroom worden voorzien. Het windmolenpark draagt hierdoor bij aan de ontwikkeling van duurzame economische bedrijvigheid in de regio. Doordat aan particulieren de mogelijkheid wordt geboden om zelf deel te nemen in Windpark Vlaardingen, kunnen zij profiteren van de verduurzaming en van financieel rendement.


Deel dit artikel

Nieuwsarchief