Vervangen riool Van Dam Van Isseltweg te Geldermalsen.

In opdracht van gemeente Geldermalsen vervangt Harteman de riolering gelegen in de Van Dam van Isseltweg. Het doel van deze vervanging is onder meer het verruimen van de capaciteit alsmede het scheiden van afvalwaterstromen.

Op 20 januari 2014 zijn wij gestart met onze werkzaamheden welke bestaan uit het vervangen van de bestaande riolering door twee nieuwe leidingen met inwendige diameters van 400mm en 900mm. Het fietspad waaronder de voornoemde leidingen zich bevinden zal tevens volledig worden vervangen door een nieuwe asfaltverharding.

De grootste uitdaging in dit project ligt voornamelijk in de aanzienlijke diepte in combinatie met de geringe werkruimte. Deze werkruimte is bewust zo beperkt gehouden om de gebruikers van de openbare weg minimale hinder te laten ondervinden tijdens onze uitvoeringsperiode tot medio april 2014.  


Deel dit artikel

Nieuwsarchief