Kwaliteit, milieuzorg en veiligheid bij Harteman

Afgelopen week vonden bij Harteman de periodieke audits plaats voor het behouden van de ISO-9001, ISO-14001 en VCA certificaten. Trots kunnen wij u berichten dat het managementsysteem van Harteman wederom voldoet aan de geldende normen op het gebied van kwaliteitszorg, milieuzorg en veiligheid!


Wat betekenen de certificaten voor onze organisatie?

ISO-9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het behalen van dit certificaat betekent dat we in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onze klanten, de wet- en regelgeving en de eigen eisen van onze organisatie.

ISO-14001 geeft aan waar een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Harteman gehanteerde milieuzorgsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan ISO-14001 voor het toepassingsgebied:

  • Het uitvoeren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw
  • Het verhuren van materieel en personeel
  • Het verzorgen van op- en overslag van zand en grind


De VCA** certificering is gericht op de directe veiligheidsbeheersing ten aanzien van activiteiten op de werkvloer en de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. In onze branche wordt door steeds meer opdrachtgevers het VCA-certificaat verplicht gesteld. Harteman ondersteunt dit. Wij vinden een veilige werkomgeving namelijk van groot belang, omdat we hierdoor onder andere het aantal ongevallen kunnen verminderen. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar ook voor toeleveranciers en opdrachtgevers.

Veiligheid, milieu en kwaliteit staat bij Harteman centraal en zal zeker prioriteit blijven behouden.


Deel dit artikel

Nieuwsarchief